HỦY BỎ HOẶC THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG

  • Trong trường hợp bạn quyết định hủy hoặc chỉnh sửa đơn đặt hàng của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện trên trang web của chúng tôi trong vòng 60 phút đầu tiên sau khi đặt hàng bằng cách như sau:

  • Gửi email thông báo hủy đơn hàng hoặc thay đổi đơn hàng về mail: shopthietbihoachat@gmail.com

  • Liên hệ thông báo tới số điện thoại: 0767 247 999 hoặc zalo

Quyền Hủy Đơn Hàng

  • Bạn có quyền hủy đơn đặt hàng của bạn (không đưa ra lý do) vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ thời điểm bạn đặt hàng. Thông báo hủy đơn hàng của bạn phải được gửi qua email hoặc liên hệ đến số điện thoại: 0767 247 999.

zalo