CHÍNH SÁCH AN TOÀN

  • Chúng tôi đảm bảo trang web của chúng tôi và các hệ thống khác bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để chống lại sự truy cập, sửa đổi hoặc phân phối dữ liệu của bạn bởi các bên thứ ba trái phép. Điều này được thực hiện để chúng tôi có thể đảm bảo bạn cảm thấy an toàn khi duyệt web, đối với chúng tôi điều quan trọng là sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ phục vụ cho mục đích xử lý đơn hàng của bạn và sẽ không được chia sẻ với các bên khác, cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào khác.

  • Bằng cách đặt một đơn đặt hàng với chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng Chính sách Bảo mật của chúng tôi và các chi tiết mà bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng để đảm bảo sự hài lòng của các bạn, như xác nhận và theo dõi đơn đặt hàng, so sánh thông tin về sự sai biệt, xác định sở thích sản phẩm và dịch vụ của bạn và cung cấp cho bạn các hướng dẫn hữu ích về cách lấy chúng và các hoạt động khác nhằm chứng minh cho trải nghiệm của khách hàng thỏa đáng.

  1. SSL

  • Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được xử lý kín và mã hoá bằng phần mềm máy chủ bảo mật SSL (Secure-Socket-Layer). Không thể đọc bất kỳ thông tin mật mã nào về đơn hàng, tên, địa chỉ của bạn. Điều này được lưu ý bởi một biểu tượng khóa nhỏ cho bất kỳ trang web nào sử dụng SSL và nằm ngay đầu thanh địa chỉ của bạn, ngay trước địa chỉ web.

  1. Bảo mật dữ liệu

  • Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dạng thông tin cá nhân nào khác vì chúng sẽ được truyền tải an toàn giữa bạn với tư cách khách hàng và phạm vi của chúng tôi. Nhờ công nghệ bảo mật SSL cung cấp thông tin giữa khách hàng và máy chủ, không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào và đảm bảo rằng các chi tiết được chuyển chỉ được sử dụng cho các mục đích mà khách hàng đồng ý.

zalo